Değerli kullanıcılarımız,07.07.2022/31889 sayılı R.G. ile açıklanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2022/21 sayılı tebliğe istinaden AB ve Kore menşeli alaşımlı veya alaşımsız, sıcak haddelenmiş yassı çeliklerin ithalatında uygulanm...
0%