Yayımlanmış oldukları AB Resmî Gazetesi seri numarası ve tarihleri itibarıyla Tebliğdeki tabloda listelenen Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzüklerinde yer alan 15/2/2021 -18/10/2021 tarihleri arasındaki sınıflandırma kararları...
0%