İthalat

Gerçek ve tüzel kişiler Vergi Usul Kanunları çerçevesine göre vergi numarası aldıkları zaman tüzel kişi statüsüne sahip olmamak ile birlikte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine dair hukuki tasarruf yetkisine sahip olurlar. Hukuki tasarruf yetkisi sahibi olan kişiler ise ithalat işlemleri gerçekleştirebilirler.

Yeni düzenlenen ve yürürlükte olan İthalat Rejim Kararı’nın 5. maddesinde insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması ile ilgili mevzuatlar önlemlerinin dışındaki malların ithal edilmesine imkan tanınmaktadır.

Ercan Gümrük Müşavirliği firması olarak ithalat taleplerinizi bizlere bildirdiğiniz zaman sizlere aşağıda yer alan işlemleri uygulayabilmekteyiz:

– İthalatı yapılması planlanan eşyaların geliş sürecinden önceki acenta ve nakliye firmalarından gerekli bilgilerin toplanması ve müşteriye bildirilmesi

– Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaralarının tespit edilmesi

– Hukuk kurallarına uygun bir şekilde gerekli beyanname tescilinin yapılması

– İthal edilecek olan eşyalardaki hasar, kırık ve eksiklik gibi detayların müşteriye bildirilmesi

– Gümrük vergilerinin ve tahakkuk ödemelerinin gerçekleştirilmesi

– İthal edilecek malların teminatlı olması durumunda teminat işlemlerinin sonuçlandırılması

– İşlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması durumunda eşyanın belirtilmiş olan adrese sevk edilmesi konusunda müşteriye detaylı bilgilerin sunulması

– İthalat işleminin bittiği durumlarda ilgili muhasebe ve arşivleme işlemlerinin yapılması

İhracat

İhracat işlemleri ile ilgili karar ilgili mevzuat ve ikili tarafından yapılan anlaşmalardan sonra yönetmelik tebliğ ve kanunlarına bağlı kalınarak yapılır.

Ercan Gümrük Müşavirliği firması olarak ihracat taleplerinizi bizlere bildirdiğiniz zaman sizlere aşağıda yer alan işlemleri uygulayabilmekteyiz:

– İhraç edilmesi düşünülen eşyaların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaralarının tespit edilmesi

– Eşyaların türüne göre İhracat Birlikleri üyelik kayıt işlemlerinin yapılması

– İhracat Yönetmeliği ve İhracat Rejimi kanunları çerçevesinde gerekli görüldüğü takdirde ilgili makamlara ön müsaadelerin belirtilmesi ve sağlık sertifikası ile birlikte kontrol belgesi, A.TR-1, E.UR-1 gibi özel belgelerin teminatına ilişkin işlemlerin yapılması

– Eşyaların araçlara yüklenmesi ve gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi

– Uygun evrakların tamamlanmasından sonra gümrük çıkışı için gerekli olan beyannamenin düzenlenmesi

– Beyanname kabul edildikten sonra tescil edilmesi ve muayene ile tespitlerin gerçekleştirilmesi

– Teminat mektrupları çözümü

– İhracatın sona ermesinden sonra bütün işlemlerin muhasebe işlemlerinin yapılması ve arşiv dosyalarına işlenmesi

Transit

– Eşyaların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasının tespiti

– Evrakların hazır edilmesinden sonra uygun acentalardan ordinonun talep edilmesi

– Transiti yapılacak olan eşyaya ilişkin beyannamenin düzenlenmesi işlemleri

– Beyanname düzenlemesinden sonra gerekli olan tescil işlemlerinin yapılması

– Eşya durumuna göre ambar veya yükleme sahasına geçirilmesi

– Eşyalara hasar vermeden en uygun nakliye tipi araç ile uygun şartlarda yüklenmesi

– Ülke ya da gümrük transit işlemlerinin gerçekleştirilmesi

– Muhasebe ve arşiv kayıtlarının düzenlenmesi

Serbest Bölge İşlemleri

Ercan Gümrükleme firması olarak serbest bölge olarak nitelendirilen bölgelerde firmalara serbest bölge dışında oldukları durumlarda serbest bölgelere ticaret yapan firmalar ile gümrük işlemleri yapabilmeleri hizmetini sunuyoruz.

Serbest bölge hizmetlerimiz arasında giriş ve çıkış işlemleri, gerekli izinlerin talep edilmesi, işlem formlarının oluşturulması ve giriş çıkışlarda refakat gibi konularda sizlere pratik çözümler sunuyoruz.

0%