Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı (Havayolu veya denizyolu ile gelen eşyanın giriş kayıtlarının oluşturulması, Gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması, Geçici ithal edilen ticari kullanıma mahsus h...
0%