Sigorta, meydana gelmesi durumunda para ile karşılığı ölçülebilecek olan risklerin ücret yani prim karşılığında bu işi üstlenmiş olan şirketler tarafından tazmin edilmesi işlemidir.

Nakliye sigortalarında ise durum mal ve bedelinin satıcılar ile alıcılar arasında karar verilmesinden sonra meydana gelebilecek sevkiyat risklerinin karşılanmasıdır. Bu durumda nakledilmiş olan ticari eşyaların taşınması sırasında karşılanacak olan hasar ve zararlarına karşı nakliye sigortası kullanılır.

Eşyaların sigortalı olduğunun belirtilmesi için kullanılan belgelere ise sigorta poliçesi adı verilmektedir. Bir sigorta poliçesi tek seferlik yapılan taşımaların risklerini karşılayabilirken, aynı zamanda yıl içerisinde yapılabilecek tüm sevkiyatların risklerini de teminatı altına alabilir.

Poliçe Tipleri

Kati Poliçe: Nakliye sigortanızın sözleşmesini yaparken gerekli olan bütün bilgilerin yer aldığı net poliçe tipidir.

Muvakkat Poliçe: Sevkiyat işlemi yapılmadan önce tespit edilen eksik bilgilerin olduğunu belirten ve daha sonra bu eksikliklerin bildirileceğini kaydeden, teminatını veren poliçe tipidir.

Sigorta Edilen Riskler

Dar Teminat: Malın taşınması için kullanılan araçların kaza yapması, devrilmesi, yoldan çıkması gibi fiziksel olaylar ile birlikte doğal afetlerden dolayı eşyalarda meydana gelebilecek hasarlara karşı teminat sunmaktadır. Deniz yolu ile ve hava yolu ile taşınmakta olan eşyalara dar teminat sunulmamaktadır.

Geniş Teminat: Malların taşınması için kullanılan tüm taşınma türleri için geçerli olan teminat tipidir. Eşyanın taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ve depolanması süreçlerinde ortaya gelebilecek tüm riskleri geniş teminat ile sigortalayabilirsiniz.

Force Majeur: Nakliye işleminin yapılacağı bölgede savaş, halk isyanı, grev ve herhangi bir karışıklık durumundan dolayı meydana gelebilecek riskler Force Majeur tarafından teminat altına alınmaktadır.

Nakliyat Poliçesi Özellikleri

– Nakliyat primi olarak talep ödenen ücretler peşin olarak ödenmektedir.

– Nakliyat poliçelerinde iptal işlemi yapılamaz, Fakat malın yola çıkmadığı durumlarda bu durumun detaylı bir şekilde belirlenmesi gereklidir.

0%