Gümrükleme, bir ülkeden bir diğerine ihracat ya da ithalat yapılırken, yasalara ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılması işlemlerine verilen genel isimdir. Gümrük, bu işlemlerin yapıldığı alanlar için de kullanılan bir kavramdır.

İhracat ve ithalat işlemleri sırasında, malları temsil yoluyla takip eden ve geçişleri sonuçlandıran kişilere ise gümrük müşaviri adı verilir. Bu müşavirlerin, Gümrük Müsteşarlığı tarafından izin belgesinin bulunması zorunluluktur.

Gümrük müşavirleri, gümrükleme hizmetleri kapsamında, temsil yoluyla kendisi adına fakat bir başkasının temsilcisi olarak işlemleri gerçekleştirirler. Tüm gümrük müşavirleri, temsil ettikleri kişiyi ve yetki belgelerini ibraz etmek zorundadır.

İthalat ve İhracat İşlemlerinde Gümrük Müşaviri Neden Önemlidir?

Gümrük müşavirleri, yurt dışına yapacağınız ticari faaliyetlerinizde bir nevi sigortadır. İhracat ve ithalat işlemlerinizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için gümrük işlemleri olmak üzere bütün süreçte profesyonel bir hizmet sunarlar.

Gümrükleme mevzuatları genel olarak çok karışık işlemleri içerirler. İthal ya da ihraç edilen bir ürüne dair eksik belge bulunması ya da yanlış sınıflandırma yapılması firmanızı zarara uğratabileceği gibi cezai yaptırımlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz.

İhracat ve ithalat süreçleri sağlıklı bir şekilde tesis etmek, dış ticaret yönetmeliklerine uygun işlemler gerçekleştirmek gümrük müşavirlerinin başlıca görevidir. Bunun yanı sıra yurt dışında faaliyet bulunacak firmalara danışmanlık hizmeti de verirler.

Gümrükleme Hizmetleri Nelerdir?

Gümrükleme hizmetleri, birçok işi ve evrakı kapsayan bir süreçtir. Gümrükleme hizmetlerinde dikkat edilmesi gereken başlıca konu, işe başlamadan önce alanında uzman ve profesyonel bir gümrükleme firmasından bilgi alınmasıdır. Bu ileride yapılacak yanlış ve eksik işlemlerin önüne geçecektir.

Gümrükleme işlemlerinde yapılan hatalar, ciddi maliyetlere yol açabilir. Bu sebeple aşağıdaki tüm işlerin ve süreçlerin doğru ve eksiksiz bir biçimde yapılması firmalar için önem arz etmektedir. Gümrükleme hizmetleri şu şekildedir; Gümrükleme beyannamesinin tanzim edilmesi, ihracatçı birliklerinden alınan tasdik, faturaların düzenlenmesi, ATR - EUR1 – Menşe şahadetnamesi ve benzeri birçok belgenin tasdik edilmesi, gümrük beyannamelerinin kapatılışı, ordino alımı ve evrak teslimatı, gümrük beyannamesinde işlemlerin takip ve tescil edilmesi, teminat mektubunun alımı, G.T.İ.P. tespiti.

Unutmayın ki ithalat ve ihracat işlemleri çok karmaşık süreçleri ifade eder ve yapılan en küçük hata ciddi zararlara yol açabilir. Bunun için bir uzman yardımı almak, sürecin hızlanması ve basitleşmesini sağlayacaktır.

0%